Jagthorn signaler

Der er i Danmark en gammel tradition for brug af jagthorn. Den tradition skal der holdes fast ved og derfor denne lille guide til de jagthornssignaler, du i forbindelse med jagterne ville kunne høre.

Jagthornssignalerne kan inddeles i 2 kategorier.

Den første omfatter de såkaldte brugssignaler.

Signalerne der bruges til at give informationer til jagtrytterne. Brugssignaler er f.eks. -Jagt begynd-, -Jagt forbi-, -Holdt-, -Fremad- og ikke mindst det allermest kendte og populære jagtsignal -Frokostsignalet-.

Den anden kategori er hyldestsignalerne, hvortil signalet -Hallali- hører. Et andet meget brugt hyldestsignal er af tysk oprindelse og hedder -Begrüssung-. Det anvendes til at fejre begivenheder og hylde personer ved festlige lejligheder.