Jagthorn signaler

Der er i Danmark en gammel tradition for brug af jagthorn. Den tradition skal der holdes fast ved og derfor denne lille guide til de jagthornssignaler, du i forbindelse med jagterne ville kunne høre.

Jagthornssignalerne kan inddeles i 2 kategorier.

Den første omfatter de såkaldte brugssignaler.

Signalerne der bruges til at give informationer til jagtrytterne. Brugssignaler er f.eks. -Jagt begynd-, -Jagt forbi-, -Holdt-, -Fremad- og ikke mindst det allermest kendte og populære jagtsignal -Frokostsignalet-.

Den anden kategori er hyldestsignalerne, hvortil signalet -Hallali- hører. Et andet meget brugt hyldestsignal er af tysk oprindelse og hedder -Begrüssung-. Det anvendes til at fejre begivenheder og hylde personer ved festlige lejligheder.

Jagt velkomst

Jagt begynd

Holdt

Fremad

Ræven

Frokostsignalet

Jagt forbi

Hallali
Hyldestsignal, der er tilegnet jægernes skytshelgen, Sct. Hubertus.

Begrüssung
Anvendes til at fejre begivenheder og hylde personer ved festlige lejligheder

Jagthornssignaler Venligst udlånt af Røddingegnens Jagtforening